2023

28. november 2023

Leder 4-2023

Forrige nummer av Syd-Vesten var et politisk temanummer, i anledning lokalvalgene. Sjelden har medlemsbladet blitt mer lest, omtalt og diskutert. Vi opplevde til og med å bli sitert av Stavanger Aftenblad.
28. november 2023

Nye SUS: Hva er status for byggetrinn 2?

Den første delen av vårt nye regionssykehus skal stå klar i mai 2025, og vi går inn i delt sykehusdrift med poliklinikker, dagkirurgi og psykiatri lokalisert på Våland og akuttfunksjoner på Ullandhaug. Budsjettoverskridelser har preget det første byggetrinnet og videre byggetrinn har følgelig vært utsatt på ubestemt tid. Både tillitsvalgte og ledere ved SUS har jobbet opp mot våre politikere for å få frem viktigheten av økte økonomiske rammer til sykehusbyggeprosjektet, og å samle hele sykehuset på Ullandhaug raskest mulig. I mai i år kom nyheten om ekstra statlige lån til nye SUS, men hva betyr dette egentlig for videre utbygging? Jeg ønsker her å oppsummere kort hva som er status per i dag med tanke på det andre byggetrinn av nye SUS.
28. november 2023

Helse Vest går all in med Vestlandslegen – Blir det Royal flush eller bløff?

Aulaen på Stavanger Universitetssjukehus var pyntet til fest da spesielt inviterte gjester skulle få være med på den offisielle åpningen av det nye desentraliserte medisinstudiet kalt «Vestlandslegen».
28. november 2023

Ny yngsterepresentant i Helse Vest for perioden 2023–2025

I høst var det valg av ny Yngsterepresentant i Helse Vest for perioden 2023–2025. Avtroppende Yngsterepresentant i regionen, Carolin Sparccholz, går inn i Ylf sitt nye styre. Her er en kort introduksjon til rollen og ny representant; Ingrid Cameron.
28. november 2023

Lokalforeningens nestleder valgt inn i Ylf-styret for perioden 2023–2025

Ylf sitt vårkurs og årsmøte ble avholdt i Hamar i midten av april – med valg av et nytt styre for 2023-2025. Nestleder i Rogaland legeforening og LIS i gynekologi og obstetrikk ved Helse Stavanger, Therese Egenæs, ble valgt inn som styremedlem i det nye Ylf-styret for perioden 2023-2025, sammen med avtroppende Yngsterepresentant Helse Vest, Carolin Sparccholz, som til vanlig er LIS i nevrologi ved Helse Bergen. Hva ønsker Therese å utrette som styremedlem?
28. november 2023

Krat Bjørkholt – men fastlegepraksisen min får du aldri (gratis)

Det var skikkelig høststemning, av god gammel Rogaland-type, denne septemberkvelden. Mørke skyer, med regnbøyer og stiv kuling utgjorde kulissene for Rogaland Legeforenings medlemsmøte på Sola strand hotell. Allmennlegeforeningens jurist Camilla Fagerholt var dessverre forhindret fra å komme, men heldigvis kom kveldens andre hovedpersoner seg trygt fram.
28. november 2023

Helse Vest fryser avtalehjemler for psykologer og psykiatere

«Kapasiteten innen psykisk helsevern i Helse Stavanger blir nå sterkt redusert» Dette var overskriften på en kronikk 20 psykologer (L Håvik et al) i Stavangerområdet skrev i Stavanger Aftenblad 23. august i år, i forbindelse med at Helse Vest har besluttet at ledige driftsavtaler i psykologi og psykiatri ikke skal lyses ut i Helse Stavangers opptaksområde de neste tre årene (2023–2026).
28. november 2023

Streker

28. november 2023

Gode miner da NAV Rogaland besøkte Rogaland legeforening

De siste årene har Rogaland Legeforening hatt jevnlige møter med NAV Rogaland, en dialog som har vært oppfattet som nyttig og viktig. Våren har vært preget av flere vanskelige saker om leger og NAV i vårt fylke, noe som ble behørig omtalt i forrige utgave av Syd-Vesten. I tillegg har det kommet flere meldinger om samarbeidsvansker denne sommeren. Det var åpenbart på tide å møtes igjen.

Side 1 av 7