2023

04. mai 2023

Leder 2-2023

Jeg vil denne gangen velge å være personlig. Denne våren mistet jeg min mormor. Hun var gammel, og de siste par månedene av livet var en uutholdelig pine for både henne og de pårørende grunnet alvorlig og ubotelig sykdom. Likevel, det å miste sin viktigste støttespiller gjennom livet etterlot en tomhet og et hull i tilværelsen. Etter at jeg har brukt store deler av de siste årene med å kjempe mot rasering av fastlegeordningen, mot et klassedelt helsevesen, mot stadig underfinansiering av spesialisthelsetjenesten i vår region og for egenomsorg og helse for leger, meldte det seg eksistensielle spørsmål. Var det verdt det? Har jeg prioritert bort det som er viktig i livet mitt? Har vi i Legeforeningen i det hele tatt oppnådd noe, eller kjemper vi mot vindmøller? Er new public management en enveisbillett til et kommersielt helsevesen a la USA?
04. mai 2023

Innkalling til Årsmøte 6. juni 2023

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere til Årsmøte i Stavanger Konserthus. Vi starter opp med orgelkonsert med Nils Henrik Asheim kl. 17-17.30 etterfulgt av foredrag av tidligere helseminister, nå statsforvalter, Bent Høie. Selve Årsmøtet (PS: Obligatorisk for Rlf’s medlemmer som vil være med på middagen) blir kl. 18.30. Middag kl 20.00 (aperitif ca. kl. 19.30-20.00) med kulturelt innslag av June Kommune Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel!
04. mai 2023

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling til valget på Årsmøtet 2. juni 2023
04. mai 2023

Avtalespesialistordningen vil bestå - sannsynligvis

De regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF har nylig avlagt rapporten «Utvikling og modernisering av avtalespesialistordningen» til Helse- og omsorgsdepartementet etter et oppdragsdokument fra departementet der foretakene i 2022 ble bedt om å utarbeide en omforent vurdering av hvordan avtalespesialistordningen kan brukes i spesialisthelsetjenesten på best mulig måte. Den sentrale helseforvaltningen har i flere år forventet at lege- og psykologspesialister som har driftsavtale med regionalt helseforetak skal være en fullverdig og integrert del av spesialisthelsetjenesten.
04. mai 2023

Legefesten i Haugesund 2023

For 3 år siden tok våre kolleger Dag-Helge Rønnevik og Ruben Espelid initiativet til den første legefesten i Haugesund. Det ble en suksess.
04. mai 2023

Matnyttig medlemsmøte

Av alle viktige ting vi må huske på, er nok pensjon noe vi ofte glemmer å forholde oss til. Kanskje tenker vi på Helsepersonellkommisjonens rapport, og ser for oss at vi skal stå i jobben til vi stuper? Heldigvis så det ikke slik ut da Rogaland Legeforening arrangerte medlemsmøte om pensjon på Sola Strand Hotell på selveste kvinnedagen 8. mars.
04. mai 2023

Planlagt medlemsmøte - hold the date

Ikke før har Rogaland Legeforening avholdt et medlemsmøte om pensjon og forsikringer på Sola Strand Hotell, så planlegger vi neste medlemsmøte.
04. mai 2023

Helsepersonellkommisjonens rapport - kortversjon

Etter at helsepersonellkommisjonens rapport blei lagt fram, har både kommisjonen («HPK») og rapporten blir eit obligatorisk referansepunkt i ein kvar debatt om drift og utvikling av helsevesenet. For den som ikkje har tid til å lesa heile rapporten, kan han oppsummerast slik:
04. mai 2023

Ny avtalespesialist ved Ifocus Øyeklinikk i Haugesund

Morten Gundersen har blitt tildelt hjemmel i senior/juniorordning fra Helse Vest.

Side 1 av 3