Norsk forening for arbeidsmedisin

2019

Årets fagseminar på Losby - En oppsummering

Tonje Strømholm er medlem av styret i NFAM/Namf, var også medlem i kurskomiteen, og har oppsummert seminaret i en artikkel som ble publisert under "Styrets spalte" i Ramazzini, Nr. 1 2019.
Sekretær for Namf/NFAM
29. mars 2019
Pressebilde Losby Gods - foto fra losbygods.no
Pressebilde Losby Gods - hentet fra losbygods.no

Årets fagseminar for lokaltillitsvalgte ble holdt på Losby Gods 7. – 8. februar og i alt 27 stykker deltok. Temaer på seminaret var rapporten «Hva bør skje med BHT?», det nye spesialistløpet, lønnsundersøkelsen og tillitsvalgtrollen.  Det ble som vanlig gode diskusjoner med spennende temaer og foredragsholdere.