Norsk arbeidsmedisinsk forening

Yrkesforening for arbeidsmedisin

Velkommen til våre nettsider! 

Foreningen for leger som jobber med arbeidsmedisin. 

Disse sidene utarbeides i samarbeid med og henter nyheter fra den fagmedisinske foreningen i arbeidsmedisin.

Eksempelbilde av en lege på en arbeidsplass. Bilde fra Istockphoto.com Foto: mumininan