Ferie - Noe for meg?

Ferie er for mange årets høydepunkt og vi ønsker gjerne å avvikle ferien sammen med familie og/eller venner. Samtidig skal arbeidsgiver sørge for forsvarlig bemanning også om sommeren. For mange går dette knirkefritt, men noen ganger kan det oppstå uklarheter knyttet til hvilke rettigheter den enkelte selv har til å bestemme når ferien avvikles m.v.
Utsnitt av bilde fra Overlegen 1-2019
Utsnitt av bilde fra Overlegen 1-2019

Advokat og juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Liv Marit Fagerli har skrevet en omfattende og dekkende artikkel i siste nummer av Overlegen 1 – publisert februar 2019 - som vedlegges her.

Hun setter spesielt fokus på hvilke rettigheter – og noen plikter - leger i sykehus har etter ferieloven og overenskomsten. Begrepsavklaringer er viktig for å forstå loven og er derfor viet noe plass innledningsvis i artikkelen.

Ferieloven og tariffavtalen kan gi grobunn for usikkerhet og spørsmål. Vi spør Liv Marit – som også er advokat i Legeforeningen – om sekretariatet vanligvis merker at det nærmer seg ferietid for våre medlemmer:

«Ja, spesielt utover våren mottar vi en del henvendelser som omfatter de spørsmålene jeg belyser i artikkelen. Ferieloven er først og fremst utformet med tanke på de som jobber 8-16 slik at det er ikke alltid like lett å forstå hva som gjelder for leger som jobber dagarbeid og har vakter i tillegg. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid reiser noen særskilte spørsmål, og det gjenspeiles i flere av sakene som kommer inn til oss.

Jeg håper denne artikkelen gir deg den informasjonen du trenger, hvis du har spørsmål utover dette, anbefaler vi at du kontakter en tillitsvalgt der du jobber, eventuelt Legeforeningens sekretariat for bistand.» —Avslutter Liv Marit