Norsk forening for arbeidsmedisin

2019

Håndtering av personopplysninger

Hvordan påvirkes vi i Legeforeningen av de nye reglene? Fra 20. juli 2018 trådte den nye norske personopplysningsloven i kraft, og fra samme dato ble EUs personvernforordning (GDPR) også gjeldende i Norge.
Sekretær Namf/NFAM
29. mars 2019
Bilder hentet fra Overlegen 1-2019
Bilder fra Overlegen 1-2019

Alle foreningsleddene i Legeforeningen er selvstendige virksomheter og i dette ligger også et ansvar for håndtering av personopplysninger. Det er mye å sette seg inn i, og Helga Bysting - som er personvernombud i Legeforeningen - har presentert en kortfattet oversikt i siste nummer av Overlegen – publisert første gang februar 2019.

Helga viser også til egen informasjon på Legeforeningens nettside under jus og arbeidsliv – følg lenken.

www.legeforeningen.no/gdpr

Hun viser også til at Legeforeningens tillitsvalgte representerer Legeforeningen og medlemmene, blant annet overfor arbeidsgivere, og at det er Legeforeningen sentralt som har behandlingsansvaret for behandlingen av personopplysninger som skjer i hele organisasjon.

Dersom foreningene, tillitsvalgte eller andre medlemmer ønsker nærmere veiledning vil Legeforeningens sekretariat være behjelpelig.