Ramazzini-prisen 2019

Anne Kristine Jordal mottok Ramazzini-prisen
Overrekkelse prisen_foto I.M.Daffinrud
Overrekkelse prisen_foto I.M.Daffinrud

Styrene i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) vedtok 7.12 2015 at det fra og med 2017 skal deles ut en pris på kr. 10 000 for publisering av en artikkel i Ramazzini.

Flere artikler ble vurdert, og juryen begrunnet sitt valg med følgende:

"Forskningsutvalget har, med tanke på kriteriet om at «artikler som bygger på prosjekter som er gjennomført i bedriftshelsetjenesten eller i samarbeid med en bedriftshelsetjeneste vil bli prioritert» uten nøling ansett at en kandidat skiller seg klart ut:

Forskningsutvalget innstiller Anne Kristine Jordal, bedriftslege i Framo BHT, for artikkelen «Kjølevæske – blandingseksponering med diffus kjemisk/biologisk risiko», i Ramazzini nr. 4/2018. Artikkelen er vedlagt.

Artikkelen er velskrevet, og omhandler et aktuelt, nyoppstått arbeidsmiljøproblem, utredning av mulige årsaker og forslag til tiltak. Eksemplarisk!"

Laila Torp – leder av Namf – overleverte prisen på vegne av et samlet styre til en synlig glad og stolt Anne Kristine!

Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet.