Norsk forening for arbeidsmedisin

2022

Viktige nyheter om spesialistutdanningen i arbeidsmedisin

Fristene rundt spesialiseringen i arbeidsmedisin er endret. Les her om dette gjelder deg.
8. mars 2022
  • Forlenget frist for å ta spesialiteten etter gammel ordning: 31.12.2028 (NB! Må ha startet spesialisering før 01.03.2019).
  • Forlenget frist for å konvertere fra gammel til ny ordning: 31.12.2023.

Det står feil i Spesialistforskriften § 37 i Lovdata, se også endringsforskrift:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) - Kapittel 7. Klager, overgangsregler og ikrafttredelse - Lovdata

Forskrift om endring i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) - Lovdata