Bli med på Vårkonferansen i 2024

Dette er tidlig varsel for neste års vårkonferanse for Namf/NFAM sine medlemmer. Vårkonferansen foregår fra tirsdag 23. til onsdag 24. april i 2024. Tradisjonen tro returnerer vi til Soria Moria, som nok er kjent for mange med sin fantastiske beliggenhet og utsikt i Holmenkollåsen, Oslo.
Soria Moria hotell utsikt mot vest. Foto: Soria Moria
Kom på Soria Moria 23. – 24. april og delta på vårkonferansen. Foto: Soria Moria hotell

Nytt av året er at vi starter et samarbeid med Norsk yrkeshygienisk forening (NYF) der vår første konferansedag blir et fellesarrangement. Her vil vi ta for oss temaer i grenselandet og krysningspunktet mellom arbeidsmedisin og yrkeshygiene. De to yrkesgruppene våre har mange felles interesseområder innen BHT og samarbeider tett på flere områder. Målet vårt med felles fagdag er å styrke dette samarbeidet og kompetansen på tvers av yrkesgruppene, i arbeidet for  bedre arbeidsmiljø.

Dag 1 blir derfor viet biologisk monitorering og støv, som er relevante temaer for begge profesjoner. Vi vil forsøke å belyse både dagens situasjon og veien inn i fremtiden, samt hvordan vi kan samarbeide om gode løsninger. Dagen avsluttes som vanlig med årsmøte i NAMF/NFAM og festmiddag.

På dag 2 vil vi ta for oss ulike temaer av mer ren arbeidsmedisinsk interesse. Først skal vi innom kunstig intelligens – hva det er og hvordan det påvirker både arbeidslivet og faget vårt. Vi håper å kunne belyse temaet både fra et IT-teknisk, arbeidsmedisinsk og juridisk ståsted. Både samfunnet og arbeidslivet er for tiden i rask utvikling, og vi ønsker å presentere både internasjonale impulser og se på hva krystallkulen sier om norsk arbeidsliv i tiden som kommer. Til slutt vil vi legge frem STAMIs forslag til faglig oppdatering av yrkessykdomslisten og ha en diskusjon  om hva det kan bety for oss.

Konferansen varer som vanlig hele tirsdag og avsluttes onsdag ca. kl. 15.00.  Det vil også være mulig å ankomme kvelden før. Dette og detaljene rundt programmet kommer vi tilbake til.

OBS:

På grunn av samarbeidet med Norsk Yrkeshygienisk Forening vil det antagelig være noen færre plasser tilgjengelig, slik at prinsippet om førstemann til mølla gjelder mer enn noensinne når påmeldingen åpner.

Vi gleder oss i til å møtes på Soria Moria!

Program og påmelding vil bli lagt ut på hjemmesiden, kurset vil bli lansert i Kurskatalogen, og vi sender dere også en epost med link for påmelding når alt er klart.

Styret i Namf / NFAM.

Sett av  datoene allerede nå!