Vårkonferansen Namf/NFAM 2023

Årets Vårkonferanse for NFAM/Namf ble vel gjennomført på Solstrand Hotel og Bad med 54 deltakere fra 3.-5. mai. Ekstra hyggelig at vi også har flere nye deltakere med. Solstrand viste seg fra den vakreste siden med nydelig vårvær og god stemning.
Utsikt fra Solstrand hotell. Foto: Privat
Pingvinstatue utenfor Solstrand hotell. Foto: Privat
Pingvinstatue utenfor Solstrand hotell. Foto: Privat

Vi møttes til bålbrenning ved vakre Bjørnafjorden onsdag kveld og fortsatte inne med populærmedisinsk foredrag der professor og overlege Geir Olve Skeie både spilte og foredro om musikk og hjernen.

Da var rammen satt for programmet de neste to dagene. Morten Langeland er i redaksjonen for Ramazzini og vil følge opp med flere bilder og en mer faglig rapport fra konferansen i Ramazzini nr 3 som kommer i september.

Etter evalueringen å dømme var deltakerne veldig fornøyd – både med programmet, den sosiale biten, og ikke minst den vakre rammen Solstrand gir. Flere hadde årets første utebad i Bjørnafjorden eller koste seg i oppvarmet utebasseng mellom slagene. Vi håper konferansen bidro til god energi i det videre arbeidet fram mot sommerferien.

Årsmøtet behandlet årsberetninger, økonomi og ikke minst valg på nye styrer for neste periode 1.9.23-31.8.25. Se protokollen på hjemmesiden under Om oss.

Neste år er det igjen Legeforeningens eget hotell Soria Moria i Oslo/Holmenkollen sin tur – så merk av i kalenderen allerede nå tidsrommet fra mandag 22. april til og med onsdag 24. april 2024.

Gruppen som jobber ute. Foto: Privat
Gruppen som jobber ute. Foto: Privat