Samarbeidsavtale og veiledende fordeling av læringsmål

Informasjon om mal for samarbeidsavtale og veiledende fordeling av læringsmål i arbeidsmedisin.

For at en virksomhet som ønsker å tilby spesialistutdanning skal bli godkjent eller registrert utdanningsvirksomhet i arbeidsmedisin, må den ha samarbeidsavtale med en eller flere utdanningsvirksomheter som tilbyr supplerende tjeneste, slik at alle læringsmål i spesialistutdanningen er dekket. Avtalen skal beskrive ansvarsfordeling og koordinering av LIS 3-utdanningen i arbeidsmedisin.

For å bistå utdanningsvirksomheter i arbeidsmedisin, har fagmiljøet laget mal for samarbeidsavtale og en oversikt med veiledende fordeling av læringsmål i arbeidsmedisin. Dette må konkretiseres i forbindelse med inngåelse av samarbeidsavtale og vil kunne variere.

Oversikten (Excel-skjemaet) med veiledende fordeling av læringsmål angir hvilke av de 120 læringsmålene som kan tas på hvilke læringsarenaer. Bedriftshelsetjenester er forskjellige, og det samme er arbeidsmedisinske avdelinger og andre utdanningsvirksomheter i arbeidsmedisin. Fordeling av læringsmål må derfor tilpasses og konkretiseres for den enkelte samarbeidsavtale, slik at man er enige om hvor de enkelte læringsmål skal gjennomføres. Dersom ikke alle læringsmål blir dekket med én samarbeidsavtale, må utdanningsvirksomheten inngå avtale med flere utdanningsvirksomheter. En utdanningsvirksomhet som er godkjent eller registrert, kan inngå samarbeidsavtale med en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet og tilbyr supplerende tjeneste, uten å være registrert utdanningsvirksomhet, men ikke motsatt. Hovedarbeidsgiver i spesialistutdanningen må altså være enten godkjent eller registrert utdanningsvirksomhet.

I oversikten med veiledende fordeling av læringsmål er utdanningsvirksomheter inndelt i fire kategorier, med bokstavene a, b, c og d:

  • Arbeidsmedisinsk avdeling og STAMI - (A) (a)
  • Bedriftshelsetjeneste (BHT) - (B) (b)
  • Annen registrert utdanningsvirksomhet - (c)
  • Ikke registrert BHT, godkjent av Arbeidstilsynet - (d)

Stor bokstav (A B) betyr at hele eller deler av læringsmålet i utgangspunktet "" gjennomføres i denne kategorien. Liten bokstav (a b c d) betyr at hele eller deler av læringsmålet "kan" gjennomføres i denne kategorien.

Det er bare arbeidsmedisinsk avdeling og STAMI (A) og BHT som er registrert utdanningsvirksomhet (B) som kan ha store bokstaver. Annen registrert utdanningsvirksomhet eller ikke registrert BHT som er godkjent av Arbeidstilsynet, er kun ført opp med små bokstaver fordi læringsmål eller deler av dem bare kan og aldri må gjennomføres i disse to kategoriene av utdanningsvirksomheter i arbeidsmedisin.

Det betyr at de store bokstavene er de viktigste. De indikerer hvilke utdanningsvirksomheter LIS 3 i arbeidsmedisin må være tilknyttet for å få godkjent et læringsmål. Virksomheten kan være hovedarbeidsgiver eller utdanningsvirksomhet som tilbyr supplerende tjeneste. I oversikten er 37 læringsmål angitt med A og 51 med B.

Kurs og veiledningsgruppe kan tas uavhengig av hvor en jobber og er derfor ikke angitt med bokstaver.