Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2024

Det utlyses herved reisestipend for 2024. Det er fem stipend på 20 000 kr. Søknadsfrist 30. september.

Stipendene kan søkes både av leger i utdanning og godkjente spesialister som er medlem i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi.
Stipendene er primært tenkt som støtte til studieturer til sykehus i utlandet, kurs eller konferanser.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av formålet med reisen og ved hospitering en bekreftelse fra det stedet man ønsker å besøke om at man er velkommen.
Man vil få forhåndslovnad på et beløp som refunderes etter reisen er gjennomført og bilag innsendt. Reisen må være avsluttet innen utgangen av 2024.
Søknadsfrist er 30.09.23. Søknader sendes til styrets leder på mail: katrin.brauckhoff@helse-bergen.no.
Stipendkomité vil være styret og behandling skjer i forkant av høstmøtet. Tildeling offentliggjøres på høstmøtet. Det skal avlegges rapport om erfaringen med studieturen til styret senest en måned etter at den er avsluttet. Rapporten vil bli publisert på nettsiden.