Tverrfaglig symposium OUS 7. februar 2020

Hold av datoen: 7. februar. Det blir arrangert tverrfaglig symposium med fokus på cancer thyreoidea og molekylærbiologiske aspekter samt hyperparathyreoidisme. Det blir forespurt foredragsholdere fra utlandet samt fra alle fire Regionsykehusene. Detaljert program kommer senere.

Sted: Store auditorium Radumhospitalet. Symposiet gjennomføres med økonomisk støtte fra Radiumhospitalets legater for forskning, det blir ingen kursavgift.