Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

2019

Reisebrev fra Chicago

16. desember 2019
89th anual ATA i Chicago 30. oktober til 3. november 2019: 1560 deltagere, hvorav 50 % var internasjonale deltakere.

Avskjedsseminar for Hans Fjøsne fredag 10.1.20

09. desember 2019
Fredag 10.1.20 er siste arbeidsdag for bryst- og endokrinkirurg Hans Fjøsne. I den anledning arrangeres det et bryst- og endokrinkirurgisk seminar fra klokka 09 og utover i BS31 (Seminarrom 3. etg., Bevegelsessenteret). Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Tverrfaglig symposium OUS 7. februar 2020

07. november 2019
Hold av datoen: 7. februar. Det blir arrangert tverrfaglig symposium med fokus på cancer thyreoidea og molekylærbiologiske aspekter samt hyperparathyreoidisme. Det blir forespurt foredragsholdere fra utlandet samt fra alle fire Regionsykehusene. Detaljert program kommer senere.

Utvidet søknadsfrist på reisestipend

07. november 2019
Vi fikk i år ingen søknader på reisestipend 2020 som var utlyst i vår. Generalforsamlingen ønsket at avsatte penger til dette formålet skal brukes til reisestipendsøknader i år. Vi forlenger derfor søknadsfristen til 01.12.19.

Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2020

29. mai 2019
Stipend kan søkes både av leger i utdanning og godkjente spesialister som er medlem i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi.