2019

16. desember 2019

Reisebrev fra Chicago

89th anual ATA i Chicago 30. oktober til 3. november 2019: 1560 deltagere, hvorav 50 % var internasjonale deltakere.
09. desember 2019

Avskjedsseminar for Hans Fjøsne fredag 10.1.20

Fredag 10.1.20 er siste arbeidsdag for bryst- og endokrinkirurg Hans Fjøsne. I den anledning arrangeres det et bryst- og endokrinkirurgisk seminar fra klokka 09 og utover i BS31 (Seminarrom 3. etg., Bevegelsessenteret). Alle interesserte er hjertelig velkomne.
07. november 2019

Tverrfaglig symposium OUS 7. februar 2020

Hold av datoen: 7. februar. Det blir arrangert tverrfaglig symposium med fokus på cancer thyreoidea og molekylærbiologiske aspekter samt hyperparathyreoidisme. Det blir forespurt foredragsholdere fra utlandet samt fra alle fire Regionsykehusene. Detaljert program kommer senere.
07. november 2019

Utvidet søknadsfrist på reisestipend

Vi fikk i år ingen søknader på reisestipend 2020 som var utlyst i vår. Generalforsamlingen ønsket at avsatte penger til dette formålet skal brukes til reisestipendsøknader i år. Vi forlenger derfor søknadsfristen til 01.12.19.
29. mai 2019

Reisestipend for bryst- og endokrinkirurger 2020

Stipend kan søkes både av leger i utdanning og godkjente spesialister som er medlem i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi.