Utvidet søknadsfrist på reisestipend

Vi fikk i år ingen søknader på reisestipend 2020 som var utlyst i vår. Generalforsamlingen ønsket at avsatte penger til dette formålet skal brukes til reisestipendsøknader i år. Vi forlenger derfor søknadsfristen til 01.12.19.

Søknad sendes på mail: elschl@ous-hf.no. Se ellers utlysningstekst under fanen «Stipender».