Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

2019

Utvidet søknadsfrist på reisestipend

Vi fikk i år ingen søknader på reisestipend 2020 som var utlyst i vår. Generalforsamlingen ønsket at avsatte penger til dette formålet skal brukes til reisestipendsøknader i år. Vi forlenger derfor søknadsfristen til 01.12.19.
7. november 2019

Søknad sendes på mail: elschl@ous-hf.no. Se ellers utlysningstekst under fanen «Stipender».