FOFO-nytt fra NFDVs forskningsutvalg

Til alle medlemmer:

Enkelte medlemmer har vansker med å laste ned vedlegg som sendes med e-poster fra Legeforeningens e-postsystem. Dette gjelder bl.a. siste FOFO-nytt, som nylig kom ut. Vanskene skyldes tekniske begrensninger ved Legeforeningens e-postsystem, som innebærer krav om bruk av brukernavn og passord.

Ved å benytte denne lenken:

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-dermatologi-og-venerologi/Nyheter/2018/FOFO-nytt-2018-foreligger-na/ 

håper jeg at vedlegget kan lastes ned uten bruk av brukernavn og passord.

Petter Gjersvik, leder.