Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

3 kloke valg: Kvalitetsutvalget NFDV

26. mars 2021

Kjære hudkolleger!                                             

 «Gjør kloke valg»-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er som kjent å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene.

Kampanjen startet i Norge som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er flere foreninger innenfor helseområdet med i dette arbeidet.

Flere fagmedisinske foreninger i Den norske legeforening har laget anbefalinger om prosedyrer og behandling som bør unngås. Disse anbefalingene publiseres fortløpende og man kan finne dem på nettsidene til Dnlf.      https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/om-kloke-valg2/

På oppdrag fra NFDV har kvalitetsutvalget deltatt i orienteringsmøter om kampanjen og en workshop i regi av Dnlf. Deretter har vi laget tre forslag til anbefalinger som vi nå etter avtale med Styret ønsker å dele med medlemmene i NFDV, først og fremst for å få innspill til forbedringer og kommentarer.  Dnlf ønsker deretter å se på våre anbefalinger og sende dem på en begrenset høring til tilgrensende spesialiteter. 

Se forslag til de tre anbefalinger i vedlegg.

Forslagene gjelder:

1. eksisjon av pigmentnaevi     
2. testing av spesifikk Ig
3. behandling av neglesopp                                                                                               

Vi ber også om evt innspill til andre tema som kan være aktuelle for nye anbefalinger.

Mvh KvU

Kristin, Kristine og Ragnar