Referater fra styremøter NFDV og generalforsamling

2021

16. februar 2022

Referat styremøte med avdelingslederne 03.12.21

15. desember 2021

Referat NFDV Styremøte 02.12.21

08. desember 2021

Venerologisk e-læringskurs

07. desember 2021

Ny påmeldingslink FOFO

07. desember 2021

Julehilsen fra styret i NFDV

07. desember 2021

Fofo møtet blir Webinar

23. november 2021

USTI Webinar; PrEP The Next Decade

20. november 2021

Invitasjon til FOFO møte og FOFO nytt

20. november 2021

Referat NFDV Styremøte 04.11.21

Side 1 av 9