Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

NFDV Forskningsstipend

6. februar 2021

Til alle medlemmer av NFDV,

Vi er heldige og får støtte med forskningsstipend av ulike legemiddelselskap.

Men det foregår også mindre forskning, artikkelskriving og annen faglig aktivitet utenfor helseforetakene.

Styret ønsker med dette lyse ut NFDV-stipend for forskning og fagutvikling på til sammen opptil kr. 100.000. Maksimalt søknadsbeløp per søker er kr. 30.000.

Alle medlemmer av foreningen kan søke. 

Stipendet skal i utgangspunktet bare brukes til fagutvikling eller forskning som arbeidsgiver ikke kan forventes eller ikke er i stand til å finansiere.

Kan også brukes som reisestipend/hospitering.  

Søkere bes om å begrunne søknaden godt.

Søknad sendes til NFDVs nestleder Ingeborg Bachmann e-post: 

ingeborg.bachmann@helse-bergen.no

så snart som mulig og ikke senere enn 9/4-2021  Tildelingen av reisestipend vil offentliggjøres under generalforsamlingen 16/8-2021

På vegne av styret: Katarina Zak Stangeland, leder