Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Fofo møtet blir Webinar

7. desember 2021

Hei,

I lys av den siste utviklingen knyttet til smittetrykk og ny mutant blir det planlagte FOFO-møtet 2022 endret til WEBINAR form.

Dette ble det besluttet i samråd med NDFV-styre.  

Nærmere info om det praktiske og pålogging kommer til alle påmeldte senere .


Det er fortsatt mulig å melde seg på, helst innen 06.01.2022, via denne linken her:  

https://nettskjema.no/a/23243#/page/1  

Dere kan også melde dere ved å sende e-mail til jose.alfonso@stami.no

Med vennlig hilsen

Mari Løset, Marita Jenssen, Gunnhild Sellevoll Hunskår og Jose Hernán Alfonso