Godt nytt krevende år

Kjære kolleger

2020 er nå lagt bak oss og året vil uten tvil gå over i historiebøkene med koronavirus som hovedoppslag. Dette kommer også til å prege samfunnet i stor grad i 2021 og helsetjenesten spesielt.

Våre tanker i starten av det nye året går også til de som er offer for raset på Gjerdrum, og vi støtter innsatspersonellet som fortsatt jobber der i skrivende stund.

2021 er 3 dager gammelt når regjeringen kommer med nye tiltak for å redusere R-tallet og med det pasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19 i de kommende ukene. I skrivende stund er R-tallet beregnet til 1,3 og om det skulle holde seg er prognosene at om få uker vil 731 (697-776) pasienter være i behov av respiratorbehandling og 3920 (3810-4010) av sykehusbehandling. Dette vil være utrolig krevende for spesialisthelsetjenesten og vil føre til at det meste av annen elektiv behandling må utsettes og antagelig vil det måtte gjøres prioriteringer om hvem som skal intensiv-behandles. Dette er krevende diskusjoner og jeg forventer at klinikere med god faglig kompetanse sitter i rette fora i sykehusene for at alle skal få en adekvat behandling med de ressursene som er tilgjengelige. 

De første vaksinene er nå satt og FHI prioriterte i romjulen helsepersonell høyere opp på listen for å få vaksine. I løpet av noen dager vil antagelig enda en vaksine bli godkjent og denne vil også komme til Norge. Vi påvirker det vi kan sentralt opp mot myndighetene for at dere som arbeider klinisk skal prioriteres i vaksinekøen slik at dere unngår å bli smittet på jobb og for at vi skal ha et godt fungerende helsevesen også under pandemien.

Det er vår plikt som leger å ta vare på vår egen helse. Dette kan for mange føles vanskelig i den situasjonen vi er i nå, så det er da enda viktigere at vi passer på hverandre. Gi en kollega en hyggelig kommentar, hjelp hverandre og hei hverandre frem. Vær med på å gjøre det du kan for at vi kommer oss gjennom denne utfordrende tiden med styrket samhold. Sammen er vi best.

Vi har dyktige tillitsvalgte ved alle sykehus som er klare for å bidra til å legge til rette for gode arbeidsforhold. Benytt de tillitsvalgte for råd eller om problem skulle oppstå. 

Overlegeforeningen feirer 60 års jubileum i 2021 og det markeres med et jubileumsnummer av Overlegen og i utgangspunktet et fysisk jubileumskurs i april. Fortsatt er det eneste sikre at alt er usikkert og kan endres på kort varsel.

Ønsket er at dere alle vil ha en meningsfull og god arbeidshverdag i det kommende året.

Beste hilsen

Anne-Karin Rime

Leder Of