Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Høringsutkast behandlingsanbefalninger psoriasis

7. april 2021

Til alle medlemmer i NFDV,

Styret i NFDV har gitt mandat til Olav Sundes, Flora Balieva, Kjersti Danielsen og Silje Solberg å utarbeide veiledende anbefalinger for systemisk behandling av psoriasis.

Utvalget ble bedt om å ta utgangspunkt i nyere europeiske/internasjonale retningslinjer. Formålet skal være å sikre at psoriasispasienter i Norge skal få god, trygg og likeverdig behandling.

Det er med en noe knapp margin at anbefalingene nå sendes til høring blant medlemmene. Dersom noen motsier tidsfristen må vi revurdere situasjonen, ellers blir det diskutert som planlagt ved generalforsamlingen 16/4-21.

Ev kommentarer eller spørsmål kan rettes til: olav.sundnes@medisin.uio.no

Vil gjerne påminne at det fortsatt er mulig å melde seg på vårmøtet og generalforsamlingen fredag 16/4-21

Webinaret blir et heldagsprogram der kurskomiteen har satt sammen interessante og relevante foredrag for alle hudleger som arbeider i klinisk praksis i og utenfor sykehus.

Påmeldingslink og program: 

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/100458

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV