Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Hudkreftdagen 2021

11. mai 2021

Til alle medlemmer i NFDV, 

Som tidligere nevnt så blir det ikke noen «Euromelanoma dag» men det blir en hudkreftdag den 26e mai i regi av kreftforeningen og melanomforeningen.

Målet med dagen er som tidligere å skape oppmerksomhet på både ikke melanom hudkreft og malignt melanom, samt forebyggelse og egen undersøkelse. 

I år skal det også være fokus på at UV-varsel blir mer kjent.

Styret i NFDV har vært delaktige i planleggingen av dagen

Vi håper medlemmene i foreningen bidrar lokalt for å markere dagen dersom det kommer forespørsler om intervju eller lokale innslag i avis/radio.

Med hensyn til Covid-19 blir dagens arrangement noe mindre enn planlagt, men det blir avholdt et webinar i regi av Melanomforeningen og DSA der statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl skal delta.

Nettarrangementet/ webinaret er offentlig.

Påmelding til webinar:

https://haistream.no/paamelding-melanomforeningen

Det vil også være pressemeldinger og andre diverse innsalg i media, med blant annet personlige historier. 

Facebook arrangementet kan gjerne deles videre.

https://www.facebook.com/events/2444419359023610

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV