Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Informasjon om tredje dose vaksine til immunsupprimert

15. september 2021

Til alle medlemmer i NFDV,

Styret i NFDV har sammen med andre fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19.

Vi har videre laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene.

Forslaget kan dere finne på lenken her: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19 (legeforeningen.no)

Vi anbefaler at alle med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene listet på denne siden tar kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje vaksinedose.

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

Denne anbefalingen vil anslagsvis føre til at 100 000 pasienter tilbys tredje vaksine dersom de henvender seg til kommunehelsetjenesten.

Pasientene vil ikke få personlige brev om dette. Vi ber derfor om at dere bidrar med å dele denne informasjonen, slik at dette tilbudet når frem til de aktuelle pasientene.

På vegne av styret i NFDV,

Katarina Zak Stangeland

leder