Innkalling og sakspapirer til NFDV generalforsamling 16/4-2021

Til alle medlemmer i NFDV,

Påmeldingen til vårmøtet 2021 er fortsatt åpen!

NFDV styret håper at webinaret kan bidra til  å opprettholde og tilføre ny kunnskap samt at alle blir med på den virtuelle generalforsamlingen med valg, pris- og stipend utdeling.

Webinaret blir et heldagsprogram der kurskomiteen har satt sammen interessante og relevante foredrag for alle hudleger som arbeider i klinisk praksis i og utenfor sykehus.

Valgkomiteens innstilling til valg på generalforsamlingen 16.4.2021 er utsendt i tidligere mail.

I tillegg forslår NFDV styre: 

Ingebjørg Larsen (Trondheim) som nytt medlem i valgkomiteen 

Inger Marie Skoie (Stavanger) som nytt medlem i UEMS

Påmeldingslink og program: 


https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/100458


Vedlagt finner dere:


·       Innkalling og saksliste til general forsamlingen

·       Årsmelding/rapport fra NFDV´s styre 2020-2021

·       Rapport fra EADV 2020-2021

·       Rapport fra UEMS 2020-2021

·       Rapport fra NFDV´s forskningsutvlag 2020-2021

·       Rapport fra NFDV´s kurskomiteen 2020-2021

·       Rapport fra NFDV´s spesialistkomitee 2020-2021

·       Rapport fra NFDV´s kvalitetsutvalg 2020-2021

·       Regnskap 2020 og budsjett 2022

 

Vel møtt


Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV