Innstilling fra valgkomiteen til valg for perioden 2021-2023

Til:       Alle medlemmer av Norsk forening for dermatologi og venerologi

Fra:      Valgkomiteen 

Innstilling fra valgkomiteen til valg for perioden 2021-2023

Foreningens aktiviteter i perioden 2019-2021 har vært sterkt preget av smittevernrestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien. Vi er glad for at mange tillitsvalgte har sagt seg villig til å fortsette i sine verv. Valgkomiteen har følgende innstilling til valg på generalforsamlingen 16.4.2021:

 

Styret:

Katarina Z. Stangeland, Stavanger (leder)

Ingeborg M. Bachmann, Bergen 

Linn Landrø, Oslo 

Ellen Bjørge, Trondheim 

Jon Anders Halvorsen, Oslo (ny)

1. vara: Kjersti Danielsen, Tromsø

2. vara: Kristian Enerstvedt, Haugesund (ny)


Nettredaktør:

Flora Balieva, Stavanger 

 

Forskningsutvalget:

Mari Løset, Trondheim (leder, ny)

Marita Jenssen, Tromsø 

Jose H. Alfonso, Oslo (ny)

Gunnhild Sellevoll Hunskår, Bergen (ny)


Kurskomiteen:

Aleksandros Stefou, Halden (leder)

Kristian Enerstvedt, Haugesund

Siri Kratter Abrahamsen, Oslo

Christian Dotterud, Trondheim

Anne Marte Henriksen, Tromsø

Hilde Olset, Bergen (ny)


Kvalitetsutvalget:

Ragnar Faye, Oslo (leder)

Kristin Halvorsen Hortemo, Oslo

Benedicte Koester Giertsen, Bergen (ny)

Oslo/Bergen/Trondheim 17.3.2021

Petter Gjersvik        Rita Grude Ladstein        Jon Helge Bonesrønning