Invitasjon til FOFO møte og FOFO nytt

Til alle medlemmer i NFDV

Vedlagt følger FOFO-nytt for 2020, som er nyhetsbladet fra Forskningsutvalget til NFDV. 

Vi ønsker å benytte anledningen til å invitere dere til forskningsseminar 2022 med påfølgende middag, populært kalt FOFO-møte.

FOFO-møtet er på Radisson Blu, Gardermoen torsdag den 13.01.22 og starter kl 16.00med et spennende program som passer for alle!  Programmet følger vedlagt.​


NFDV dekker reisen, hele møtet og middagen etterpå. 

Meld dere på via denne lenken her: https://nettskjema.no/a/232413#/page/1

Dere kan også melde dere ved å sende e-mail til jose.alfonso@stami.no

Helst innen 20.12.21

Med vennlig hilsen

Mari Løset, Marita Jensen, Gunnhild Sellevoll Hunskår og Jose Hernán Alfonso 

Programmet kan dere også finne her: 

P R O G R A M, ​

16:00-16:05. Velkommen 

Jose Hernán Alfonso, Leder av forskningsutvalget NFDV. 

16:05-16:45.  Hvordan skrive en kasuistikk 

Petter Gjersvik, Medisinsk redaktør i Tidsskriftet for den norske legeforeningen/ Professor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.  

16:50-17:10. Tanker og erfaringer fra en stipendiat: hvordan kan vi kombinere forskning og klinikk? Astrid Haaskjold Lossius, konstituert overlege, seksjon for hudsykdommer, OUS, Rikshospitalet /Klinisk stipendiat, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.  

17:10-17:30. Pause  

17:30- 17:50.  Presentasjon av prosjektet «Psoriasis I Norge» 

Foreleser annonseres senere.

18:00-18:45. Communicating scientific research through social media platforms

Roxana Daneshjou, MD, PhD, Stanford Department of Dermatology, Stanford School of Medicine, Redwood City, California/Social Media Editor, Journal of Investigative Dermatology (2020 - Present).  

18:45-18:50. Avslutning og innspill til FOFO-aktiviteter.  

19:00. Middag