Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Julehilsen fra styret i NFDV

7. desember 2021

Kjære kolleger!

2021 har vært enda et utfordrende og interessant år for oss alle, både som privatpersoner og som hudleger i landet. 

Nå på tampen er det på plass med en kort oppsummering fra styret.

Stort sett kan vi se tilbake på et hendelsesrikt år, men der covid-19 pandemien har gjort seg påmint regelmessig, og generelt har styrets arbeid vært preget av pandemien.

Det har primært vært ulike arbeidsoppgaver i samarbeid med legeforeningen, for å sikre at våre pasienter får rett oppfølging under pandemien, samt noen henvendelser fra medlemmene vedrørende vaksinasjon og generell drift av praksis. 

NFDV var sammen med kreftforeningen og melanomforeningen vært involvert i planleggingen av «Hudsjekk dagen», som ble gjennomført digitalt den 26e mai, i sosiale medier og aviser. 

Dagen har erstattet den tidligere «melanom dagen» med fokus på forebygging, og på å gjøre befolkningen oppmerksom på hudforandringer som kan være maligne.

Vi har blitt mer og mer vante til digitale løsninger og med hensyn til utviklingen av pandemien ble det allerede på sluttet av 2020 besluttet at både FOFO møtet i januar samt årsmøtet i april måtte gjennomføres digitalt. 

Tilbakemeldingene har stort sett vært positive for begge møtene, tross for at det aldri vil kunne erstatte verdien av å møtes fysisk.

Våre årlige møter er en viktig arena for landets hudleger både for å mingle med kolleger, men aller viktigst for å oppdatere oss, dele erfaringer og lære av hverandre.

Det kunne tydelig merkes ved årets høstmøte, der det var stor oppslutning og gode tilbakemeldinger.

Vi vil takke både forskningskomiteen og kurskomiteen for innsatsen gjennom året, med vel gjennomførte møter med utmerkede program.

En stor takk går også til avtroppende verv -og komitemedlemmer, og til dere som har påtatt dere nye verv i foreningen.  

Vi ser allerede nå at vi går inn i et nytt år med utfordringer fra Covid-19.

Det planlagte FOFO møtet i januar er endret til webinar, men vi håper fortsatt at det vil bli mulig å treffes på Nordisk kongress i København i apri

Men nå er det tid for å nyte førjulstiden og en velfortjent juleferie. 

Vil ønske dere alle en riktig god jul og forhåpentligvis et mer Covid-19 fritt 2022!


På vegne av styret,

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV