Nordisk kongress i København 19-22 april 2022

Til alle medlemmer i NFDV, 

Nordisk kongress i dermatologi og venerologi arrangeres i København 19-22 april 2022. 

Se lenk:  www.ncdv2022.org

Nordisk samarbeid er viktig for norsk dermatologi, og nordisk kongress er en viktig arena for nettverksbygging og presentasjon av norsk forskning og klinisk erfaring. 

For å stimulere til størst mulig deltakelse blant norske hudleger og venerologer vil derfor NFDVs årsmøte ikke bli avholdt i 2022.

NFDV generalforsamling vil bli avholdt onsdag 20/4 på formiddagen i tilslutning Nordisk kongress.

·      Registering og påmeldingen til Nordisk kongress er åpen: https://ncdv2022.org/registration

·      Siste frist for innsending av abstrakt er 26.01.2022. For nærmere opplysninger, se denne lenken:https://ncdv2022.org/abstract-submission

·      Det blir også mulighet for LIS-leger å søke om stipend for deltakelse på nordisk kongress. Utlysning av stipend kommer i egen mail

Mvh 

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV