Sanofi Genzymes forskningsstipend 2021

Til alle forskningsinteresserte medlemmer i NFDV, 

Dette er en vennlig påminnelse at det fortsatt er mulig å søke,

Sanofi Genzyme lyser ut forskningsstipend med formål om å fremme norsk forskning for bedret forståelse eller behandling av atopisk dermatitt.

Forskningsstipendet er for 2021 på til sammen inntil 200 000 kroner og kan gis til forskergrupper for hel- eller delfinansiering av ett eller inntil to forskningsprosjekter. Utdeling gjøres under NFVD Høstmøte og stipendvinner får i tillegg et særskilt diplom fra Sanofi Genzyme

For søknadskriterier og informasjon vennligst se vedlegg. 

Søknaden sendes til kzstangeland@gmail.com senest 21/10-2021

mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV