Studie om skabb resistens

Til alle medlemmer i NFDV,

Bentele Horst som holdt foredrag for oss ved høstmøtet, har tatt kontakt om en studie vedrørende behandlingssvikt på permetrin.

Se informasjon nedfor.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV

Vi på Folkehelseinstituttet (FHI) planlegger en liten innsamling av skabbmidd for å få testet disse for resistensgener mot permetrin. Det kommer en del henvendelser om behandlingssvikt ved bruk av permetrin, og påvisning av eventuelle resistensgener vil være av stor betydning for å kunne gi retningslinjer for behandling av skabb.

Vi lurer i den forbindelse på om dere har mulighet til å samle inn skabbmidd for oss.

Vi har kontakt med en forsker i Australia som kan gjøre analysene, eventuelt så kan vi kanskje gjøre analysene på FHI hvis vi har tid og ressurser. Hva vi ender på her har litt betydning for hvordan skabbmidden skal oppbevares etter innsamling. Vi vil derfor komme med mer informasjon til dere som er villige til å hjelpe oss når det er avklart hvor og hvordan analysene skal gjøres.

Hvis dere ønsker å bidra til dette viktige arbeidet på skabb så send oss et svar med kontaktinformasjon til horst.bentele@fhi.no med emne Resistens skabb:

navn, mobilnr, e-postadresse og postadresse til den ansvarlige.