Til dere som har mottatt NFDV reise-/forskningsstipend

Til alle medlemmer som har mottatt NFDV reise-/forskningsstipend de siste 2 årene,

Regnskapsfører Gro Kofstad ønsker tilbakemelding/bekreftelse fra dere når stipendet er brukt.

Vi er innforståtte med at mye reiser/kurs har vært avlyst pga Covid, men vi får håpe alle får mulighet å delta snart.

Tilbakemelding sendes til: growko@gmail.com

mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV