Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmer ved atopisk eksem

17. september 2021

Til alle medlemmer i NFDV,

Vedlagt finner dere endelig versjon av "Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmer ved atopisk eksem"

Vi takker arbeidsutvalget, bestående av Eva Maria Rehbinder, Claus Lutzow-Holm, Hilde Olset, Tonje Reier-Nilsen, for glimrende innsats og flott resultat!

Anbefalingene er å anse som overordnede og veiledende.

Det vil i løpet av kort tid bli å finne på NFDVs hjemmeside.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV