Norsk forening for dermatologi og venerologi

2021

Veiledende anbefalinger for systemisk behandling av psoriasis vulgaris

21. september 2021

Til alle medlemmer i NFDV, 

Vedlagt finner dere endelig versjon av

" Veiledende anbefalinger for systemisk behandling av psoriasis vulgaris"

Vi takker arbeidsutvalget, bestående av Olav Sundnes, Flora Balieva, Kjersti Danielsen og Silje Solberg for glimrende innsats og flott resultat!

Anbefalingene er å anse som overordnede og veiledende.

Det vil i løpet av kort tid bli å finne på NFDVs hjemmeside.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV