Veiledende anbefalinger for systemisk behandling av psoriasis. Utkast mai 2021

Til alle medlemmer i NFDV,

Her kommer siste utkast, med de siste innspillene som kom inn etter generalforsamlingen.

Frist for ev siste kommentarer er satt til 4/6 og kan sendes direkte til Olav på olav.sundnes@medisin.uio.no

Deretter vil anbefalingene legges ut på NFDV sin hjemmeside.

Mvh

Katarina Zak Stangeland

leder NFDV