Webinar invitasjon- Legeforeningens Covid-19 underveisrapport

Til alle medlemmer i NFDV,

Invitasjon til lansering av Legeforeningens underveisrapport om covid-19 onsdag 7. april

Legeforeningen arrangerer et webinar onsdag 7. april kl. 9-10, der vår underveisrapport om covid-19 skal legges frem. Webinaret strømmes på facebook og er åpent for alle interesserte.

Legeforeningens president Marit Hermansen vil innlede, før Kristin Kornelia Utne (Yngre legers forening), Anne-Karin Rime (Overlegeforeningen), Nils Kristian Klev (Allmennlegeforeningen) og Ole Johan Bakke (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) presenterer ulike perspektiver og funn i rapporten.

Underveisrapporten er en oppfølging av Legeforeningens erfaringskonferanse om covid-19 som ble avholdt i oktober i fjor. Rapporten gjenspeiler hva som har foregått ute i tjenestene og reflekterer synspunktene til medlemmene som har stått i førstelinjen i pandemien. Formålet med Legeforeningens rapport er å sikre at samfunnet er forberedt til neste helsekrise. Dette er vårt innspill til det offentlige ordskifte i forkant av at Koronakommisjonen fremlegger sin rapport.

Webinaret strømmes her: 

https://www.facebook.com/Legeforeningen 

Endelig program legges ut på facebook.

Vi håper at dere har mulighet til å følge dette viktige webinaret.

Har du spørsmål i forbindelse med webinaret, ta kontakt med Kristoffer Gjelseth Dalbak på tlf: 484 25 834 eller e-post: 

Kristoffer.Gjelseth.Dalbak@legeforeningen.no 

og Gjøril Bergva på tlf: 934 97 371 eller e-post: 

gjoril.bergva@legeforeningen.no

Mvh

Katarina Zak Stangeland

Leder NFDV