Om oss

Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV) er en fagmedisinsk forening for spesialister i hud- og veneriske sykdommer og leger i spesialistutdanning i faget. Foreningen kan omtales som Hudlegeforeningen og er en del av Den norske legeforening.

Foreningens formål er å fremme spesialiteten hud- og veneriske sykdommer og å styrke den teoretiske, kliniske og vitenskapelige kompetansen til medlemmene og å fremme deres faglige interesser. Foreningen skal dessuten bidra til å formidle kunnskap om hud- og veneriske sykdommer.

Hvordan bli medlem:

Leger må være medlem av Legeforeningen for å bli medlem av NFDV. Man melder fra til medlem@legeforeningen.no om at man ønsker å ha NFDV som sin fagmedisinske forening. Ikke-leger med spesiell kompetanse innen hud kan søke styret i NFDV om assosiert medlemskap.