Norsk forening for dermatologi og venerologi

Om oss

Vedtekter

Vedtatt på foreningens generalforsamling 21.4.2017 og godkjent av Sekretariatet 15.6.2017 på fullmakt fra Sentralstyret i Den norske legeforening
11. desember 2017