Vedtekter

Vedtatt på foreningens generalforsamling 21.4.2017 og godkjent av Sekretariatet 15.6.2017 på fullmakt fra Sentralstyret i Den norske legeforening