Foreningens formål er å:

  • Synligjøre faget for medisinstudenter, helsepersonell og samfunnet forøvrig.
  • Fremme fagutvikling, kvalitetsforbedring og forskning.
  • Fremme rekrutteringen og utdanning.
  • Fremme medlemmenes kollegiale interesser.
  • Fremme tverrfaglig samarbeid.

Følg oss på Facebook

Kollegastøtte illustrasjon