Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fagmedisinsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Foreningens formål er å

  • virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer
  • fremme den medisinske vitenskapelige virksomheten innen fysikalsk medisin og rehabilitering
  • fremme rekrutteringen og utdannelsen til spesialiteten i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • fremme medlemmenes kollegiale interesser.
  • fremme fagområdets samlede rammevilkår.
Lege med pasient. Foto: Ahus