Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en medisinsk spesialitet som omfatter forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av personer som på grunn av medisinske tilstander har eller står i fare for å få langvarig fysiske og/eller kognitive funksjonstap.

Spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har kunnskaper og ferdigheter i å utrede og diagnostisk avklare pasienter med betydelige funksjonsnedsettelser samt lede, samordne og gjennomføre kunnskapsbaserte rehabiliteringstiltak fundert på en bio-psyko-sosial forståelse.

Bilde av lege som undersøker skulderen til en pasient.

Foreningens formål er å:

·       Synligjøre faget for medisinstudenter, helsepersonell og samfunnet forøvrig.

·       Fremme fagutvikling, kvalitetsforbedring og forskning.

·       Fremme rekrutteringen og utdanning.

·       Fremme medlemmenes kollegiale interesser.

·       Fremme tverrfaglig samarbeid.

Aktuelt

Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - blå logo
Kollegastøtte
Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter