Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Bli med på forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse

18. august 2021
Den 4.-5. november 2021 arrangeres den 10. Nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse (MUSS konferansen). Hybrid konferanse, med både fysisk tilstedeværelse og som webinar via Zoom.

Norge trenger en rehabiliteringsreform

06. juli 2021
I dette dokumentet har en rekke brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering skissert et utfordringsbilde for rehabiliteringsfeltet.

NFFR er blitt med i Rådet for muskelskjeletthelse

06. juli 2021
Styret i Rådet for muskelskjeletthelse har laget en uttalelse i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Ledig stilling som overlege 100 prosent vikariat

07. juni 2021
Vi utvider staben, bla pga etterlengtet systematisering av avvikling av overlegepermisjoner. Foreløpig som vikariat. Forlengelse er svært sannsynlig. Håper å se en av dere som kollega her hos oss! Søknadsfrist: 20.06.2021

Høstmøtet 2021

31. mai 2021
Høstmøte 2021 i Tromsø-påmelding er åpnet

Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

24. september 2020
Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

Ledig Stilling Sykehuset Innlandet

24. september 2020
Ledig overlegestilling ved sengeposten på Rehabiliteringsavdelingen, Ottestad, SI

Video: Covid-19 og Lungerehabilitering

18. august 2020
Video om lungerehabilitering etter Covid-19, av Overlege Eivind Borna. Hilsen NFFR

Les våre innspill til prioriteringer ved Covid-19 pandemi

16. mars 2020
Vi ønsker å fremheve at spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har en kjernekompetanse innen teamledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi ser for oss at denne kunnskapen kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i denne pandemisituasjon på flere arenaer.

Side 1 av 7