Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Rapport: Spesialisert rehabilitering og pandemiberedskap ved sykehusene i Norge

07. mars 2022
Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvordan rehabiliteringsfeltets ressurser i sykehus har vært utnyttet og rehabiliteringskapasiteten påvirket under pandemien.

Konferansen eHelse2022

12. januar 2022
E-helsekonferanse som gir tellende timer i legenes videre- og etterutdanning! Konferansen finner sted 24.-25. mars i Oslo. De fire sporene er helsedata for forskning, folkehelse og datadrevet helsevesen, fremtidens pasientforløp og samhandling for bedre pasientbehandling. Påmelding er åpnet.

Informasjon om Hjernerådet som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam

06. januar 2022
Hjernerådet er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Dette er det ikke så mange som kjenner til. Vi vil derfor reklamere for dette blant våre medlemmer, slik at flere benytter seg av muligheten til å søke helse- og forskningsmidler gjennom oss.

Hjernerådet nyhetsbrev for desember

17. desember 2021
Årets siste nyhetsbrev handler blant om Hjernerådets årsmøte 2022, ny forskingsstipendiat for Hjernerådet og nettverksmøte om å være en liten hjerneorganisasjon.

Referat UEMS-PRM foreningen

07. desember 2021
We are pleased to share with you the “Votes on Motions” at the UEMS PRM Section and Board Autumn General Assembly of September 8 - 11, 2021.

Les Hjernerådets nyhetsbrev til medlemmene

08. november 2021

Bli med på forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse

18. august 2021
Den 4.-5. november 2021 arrangeres den 10. Nasjonale forskningskonferansen innen muskelskjeletthelse (MUSS konferansen). Hybrid konferanse, med både fysisk tilstedeværelse og som webinar via Zoom.

Norge trenger en rehabiliteringsreform

06. juli 2021
I dette dokumentet har en rekke brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering skissert et utfordringsbilde for rehabiliteringsfeltet.

NFFR er blitt med i Rådet for muskelskjeletthelse

06. juli 2021
Styret i Rådet for muskelskjeletthelse har laget en uttalelse i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Side 1 av 8