Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

24. september 2020
Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

Ledig Stilling Sykehuset Innlandet

24. september 2020
Ledig overlegestilling ved sengeposten på Rehabiliteringsavdelingen, Ottestad, SI

Video: Covid-19 og Lungerehabilitering

18. august 2020
Video om lungerehabilitering etter Covid-19, av Overlege Eivind Borna. Hilsen NFFR

Les våre innspill til prioriteringer ved Covid-19 pandemi

16. mars 2020
Vi ønsker å fremheve at spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har en kjernekompetanse innen teamledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi ser for oss at denne kunnskapen kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i denne pandemisituasjon på flere arenaer.

Nytt medlemsbrev fra Hjernerådet

13. desember 2019
Her kan du finne siste nyhetsbrev til Hjernerådets medlemmer.

Valg til Hjernerådet

11. desember 2019
Kjære medlemmer i Hjernerådet! Hjernerådet avholder sitt neste årsmøte tirsdag 31. mars 2020. På årsmøtet skal det gjennomføres valg.

Invitasjon til Nordisk konferanse om spastisitet 23.-24.januar 2020

26. november 2019
Ønsker du å øke din kunnskap om spastisk lammelse, delta i diskusjoner og bidra til erfaringsutveksling mellom forskjellige faggrupper, sykehus og land?

Årets Ildsjel!

18. november 2019
Vinner av Årets Ildsjel er Overlege ph.d., Kristin Østlie.

European Rehabilitation robotics school

18. november 2019
As well as you know, the application of Robotics and new technologies in Physical and Rehabilitation Medicine is widely spread. However, the lack of an educational program and a weak inter-professional cooperation in reasearch and clinical activities don't allow to assess the efficacy, the effectiveness and the efficiency of robotic rehabilitation.

Side 1 av 7