Stanghelle utnevnt til Ridder 1. klasse.


H.M. Kongen har utnevnt professor dr. med. Johan Kvalvik Stanghelle, forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus HF, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Stanghelle utnevnes til Ridder for sin innsats for fysikalsk medisin og rehabilitering. Dekorasjonen  ble overrakt av kanselliråd Mette Tverlid ved et arrangement på Sunnaas sykehus 29. september.

av Sunnaas sykehus HF

- På vegne av kollegaer på sykehuset er jeg svært stolt over at en av våre er utnevnt til Ridder 1. klasse St. Olav Orden, sier administrerende direktør ved Sunnaas sykehus, Einar Magnus Strand.

- Dette er en stor anerkjennelse av det imponerende arbeidet Johan Stanghelle har gjort for rehabiliteringsfeltet generelt, og for Sunnaas sykehus spesielt, fortsetter han.

Stanghelle kom til Sunnaas sykehus første gang tidlig på 80-tallet. Her bygget han opp Norges største forskningsmiljø innen rehabilitering og løftet kompetansen på dette området. Under Stanghelles ledelse har sykehuset 10-doblet antall ansatte med doktorgrad og fagpersoner med tilknytning til universitet. For tiden pågår nærmere 30 doktorgradsprosjekter på Sunnas.

Stanghelle er også professor ved Universitet i Oslo og ansvarlig for undervisningen av medisinstudenter i rehabilitering ved Universitet i Oslo.

Omfattende forskningsaktivitet

Selv har Stanghelle en omfattende forskningsaktivitet bak seg med mer enn 100 vitenskapelige publikasjoner. Disse er spesielt relatert til rehabilitering av pasienter med hjertesykdom, hjerneslag, ryggmargsskade, postpoliosyndrom og ulike bevegelseshemninger og smertetilstander.

Sin medisinske doktorgrad tok han i 1993 om virkningen av fysisk aktivitet hos pasienter med sykdommen cystisk fibrose, et arbeid som bidro til en total omlegging av behandlingsopplegget for denne pasientgruppen. Forskningen ble særlig kjent ved at flere av pasientene løp New York City Maraton. Den mest profilerte av dem var Ketil Moe fra Lillesand som gjennomførte løpet hele 14 ganger. For dette arbeidet fikk Stanghelle i 1989 Norsk Idrettsmedisinsk Forskningspris sammen med barnelege Dag Skyberg.

Brennende internasjonalt engasjement

Stanghelle er også sterkt involvert i ulike internasjonale hjelpeprosjekter og samarbeidsprosjekter. Han har hatt en sentral rolle i prosjektene "Vennskapsskipet til Polen" i 1988, oppbygging av Laskisenteret for blinde og multihandikappede barn ved Warszawa i 1990-årene, kompetanseutvekslingsprogram med China Rehabilitation and Research Center i Beijing siden 1988, oppbygging av Lhasa Rehabilitation Center fra 1999, "China-US-Norway seminar in rehabilitation" fra 1999, utvekslingsprogram med Karelen/Russland fra 2000 og med Palestina fra 2004. 
Sammen med Sunnaas sykehus HF’s samarbeidspartnere har han siden 2005 utviklet det årlige "International Network Seminar in Rehabilitation".