Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2019

9 Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade

Fokuserte tema: Utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser i et familieperspektivSoria Moria, 8. October 2019
6. mai 2019