Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2019

Invitasjon til Nordisk konferanse om spastisitet 23.-24.januar 2020

Ønsker du å øke din kunnskap om spastisk lammelse, delta i diskusjoner og bidra til erfaringsutveksling mellom forskjellige faggrupper, sykehus og land?
26. november 2019

23.-24. januar 2020 arrangerer Sunnaas sykehus HF Nordisk konferanse om spastisk lammelse. Den passer for alle faggrupper i det i tverrfaglige team som jobber med pasienter med spastisk lammelse.

Godkjent etterutdanning

Konferansen er godkjent som etterutdanning for sykepleiere og fysioterapeuter. Det er også søkt om godkjenning for ergoterapeuter og leger.

For mer informasjon, program og påmelding, gå til https://www.sunnaas.no/arrangementer/nordisk-konferanse-om-spastisitet-2020-01-23

Ønsker du å presentere deres spastisitetsklinikk på en poster under konferansen er du velkommen til å kontakte koordinator og sykepleier eva.hurlen@sunnaas.no.
For praktiske spørsmål, kontakt Tonje Werner, koordinator kurs og konferanse. Tel: 986 80 863, e-post: tonje.werner@sunnaas.no
Jeg håper å se deg og hele det tverrfaglige teamet hos dere på konferansen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Jelena Simic
overlege spastisitetsklinikken
Sunnaas sykehus HF