Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2019

Valg til Hjernerådet

Kjære medlemmer i Hjernerådet!

Hjernerådet avholder sitt neste årsmøte tirsdag 31. mars 2020. På årsmøtet skal det gjennomføres valg.
11. desember 2019

STYRET:

Følgende valg til styret ble gjennomført på årsmøtet i 2019. Disse ble valgt for to år og er dermed ikke på valg:

  • Anette Storstein, Norsk nevrologisk forening, for to år som styreleder i separat valg. Dette er hennes første periode som styreleder.
  • Gudrun Østhassel, MS-forbundet i Norge, for to år som styremedlem. Dette er hennes andre periode.
  • Anne Hege Aamodt, Norsk nevrologisk forening, for to år som styremedlem. Dette er hennes andre periode.
  • Hogne Jensen, Afasiforbundet i Norge, for to år som styremedlem. Dette er hans første periode.

Følgende ble valgt for ett år på årsmøtet i 2019:

  • Magne Fredriksen, Norges Parkinsonforbund, valgt for ett år i separat valg. Dette er hans første periode som styrets nestleder. Dette var et suppleringsvalg for ett år. Magne ble valgt til nestleder for å erstatte tidligere nestleder Anette Storstein som i fjor ble valgt til styrets leder. Anette var som nestleder midt i styreperioden 2018-2020. Magne gikk inn i hennes nestlederperiode og står dermed på valg i 2020.
  • Clive Bramham, Norwegian Neuroscience Society. Dette er hans første periode. Clive ble valgt for ett år for å komme i rytme med statuttene.

 

Står på valg etter gjennomført ordinær to års styreperiode:

  • Einar Bryne, Norsk Barnelegeforening/Norsk barnenevrologisk forening, har nå sittet to år som styremedlem. Dette er hans første periode som styremedlem.

På årsmøtet 2020 skal det velges 3 styremedlemmer for 2 år.

Alle de tre styremedlemmene som er på valg, Magne Fredriksen, Clive Bramham og Einar Bryne, har sagt ja til gjenvalg.

VALGKOMITEEN:

Valgkomiteens medlemmer, Hanne Harbo, Guttorm Eldøen og Mona Enstad, ble valgt for to år på årsmøtet 2020. Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg.

Med dette ber valgkomitéen om forslag og innspill fra medlemsorganisasjonene. Vi ber om at disse sendes inn innen 25. januar. Forslag kan sendes til valgkomitéens leder

Mona Enstad, mona@ms.no. Hun kan også kontaktes på mobil 93011081.

 

Oslo 9. desember 2019

 

Mona Enstad (leder)

Hanne F. Harbo

Guttorm Eldøen