Årets Ildsjel!

Vinner av Årets Ildsjel er Overlege ph.d., Kristin Østlie.
Vinner av Årets Ildsjel er Overlege ph.d., Kristin Østlie.
Vinner av Årets Ildsjel er Overlege ph.d., Kristin Østlie.

Hun er avdelingsoverlege og driver spastisitetspoliklinikken på Sykehuset Innlandet på Ottestad. Spastisitetspoliklinikken ved sykehuset Innlandet er så gode i sitt fag at de holder kurs for både norske og utenlandske leger. Sist kurs hadde deltagere fra 7 nasjoner.

Hun har hatt ansvaret for å lage en nasjonal retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon, publisert 2016.

Hun har ledet en tverrfaglig arbeidsgruppe, som kom med en ny nasjonal retningslinje for rehabilitering av medfødt mangel på overekstremitet. Den ble ferdigstilt i sommer.

Hun underviser på det obligatoriske kurset Biomekanikk/Ortopediske hjelpemidler og skal undervise på det nye obligatoriske ultralydkurset. Hun er også med i kurskomiteen. Gratulerer Kristin!