Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

Vedlagt ligger en oversikt over ledige verv. De ledige vervene stammer fra personer som ikke ønsker å fortsette. Gi beskjed til Hanne Langseth Næss, hanne.langseth.ness@helse-bergen.no eller Sara Rise Langlo, Sara.Rise.Langlo@stolav.no dersom du er interessert.

NFFR Styret:

En ny LIS

  

Kvalitetsutvalget: 

2 Ledige

 

Undervisningsutvalg: 

Helse Vest må finne ny kandidat. 

 

Mvh Thomas Håland i NFFR.