2020

24. september 2020

Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020
24. september 2020

Ledig Stilling Sykehuset Innlandet

Ledig overlegestilling ved sengeposten på Rehabiliteringsavdelingen, Ottestad, SI
18. august 2020

Video: Covid-19 og Lungerehabilitering

Video om lungerehabilitering etter Covid-19, av Overlege Eivind Borna. Hilsen NFFR
16. mars 2020

Les våre innspill til prioriteringer ved Covid-19 pandemi

Vi ønsker å fremheve at spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har en kjernekompetanse innen teamledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi ser for oss at denne kunnskapen kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i denne pandemisituasjon på flere arenaer.