Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2020

Les våre innspill til prioriteringer ved Covid-19 pandemi

16. mars 2020
Vi ønsker å fremheve at spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har en kjernekompetanse innen teamledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi ser for oss at denne kunnskapen kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i denne pandemisituasjon på flere arenaer.