Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2020

Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

24. september 2020
Oversikt over ledige verv etter Årsmøtet (digitalt) 2020

Ledig Stilling Sykehuset Innlandet

24. september 2020
Ledig overlegestilling ved sengeposten på Rehabiliteringsavdelingen, Ottestad, SI

Video: Covid-19 og Lungerehabilitering

18. august 2020
Video om lungerehabilitering etter Covid-19, av Overlege Eivind Borna. Hilsen NFFR

Les våre innspill til prioriteringer ved Covid-19 pandemi

16. mars 2020
Vi ønsker å fremheve at spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering har en kjernekompetanse innen teamledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi ser for oss at denne kunnskapen kan bidra positivt inn i det videre arbeidet i denne pandemisituasjon på flere arenaer.