Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2020

Video: Covid-19 og Lungerehabilitering

Video om lungerehabilitering etter Covid-19, av Overlege Eivind Borna. Hilsen NFFR
18. august 2020