Konferansen eHelse2022

E-helsekonferanse som gir tellende timer i legenes videre- og etterutdanning! Konferansen finner sted 24.-25. mars i Oslo. De fire sporene er helsedata for forskning, folkehelse og datadrevet helsevesen, fremtidens pasientforløp og samhandling for bedre pasientbehandling. Påmelding er åpnet.