Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

ABC om ryggmargsskader for helsepersonell

Nå er "ABC om ryggmargsskader for helsepersonell" utgitt.
7. juni 2012
ABC_Ryggmargsskade_helsepersonell

Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) utga tidligere i år heftet "ABC for deg med ryggmargsskade".

Nå er også egen verjson for helsepersonell tilgjengelig. Heftet kan laste ned oppe til høyre.