Derfor er jeg lege - Et liv som reddes skal også leves

Etter et vikariat på Sunnaas sykehus åpnet det seg en del av medisinen jeg ikke kjente, som viste imponerende resultater der det egentlig ikke fantes mer ”behandling” for tilstanden, sier Thomas Glott, avdelingsoverlege, Sunnaas sykehus.